Výstavka „Jar, Veľká noc“

Okná a nástenka na hlavnej chodbe našej školy sa zaplnili veselými zajačikmi, kuriatkami, sliepočkami a kvetinkami. Sú dôkazom šikovnosti našich žiakov. Vyrobili ich na hodinách pracovného vyučovania a výtvarnej výchovy. Inšpirovali sa nastávajúcou jarou a Veľkou nocou. Na tie sa deti veľmi tešia. Veď ich čaká oblievačka a šibačka. Aj vy si pozrite ich pekné výrobky.

Fujdalová

Pokračovať v čítaní

Dramatizácia rozprávky „Tri prasiatka“

Dňa 23. 3. sme strávili popoludnie s rozprávkou. Deti sa premenili na tri prasiatka a vlka. Vo výchove kladieme dôkaz na dramatizáciu, pri ktorej sa deti uvoľnia a dokážu sa vžiť do role jednotlivých postáv. Pri hre sa rozvíja slovná zásoba, priestorová orientácia a rozumové schopnosti. Deti sa vždy tešia na dramatizáciu a tak to bolo aj dnes.

Nagyová Ľ.

Pokračovať v čítaní

Deň s rozprávkou

V stredu 15. marca ožila naša škola rozprávkou. Deň s rozprávkou je každoročné tematické vyučovanie. Žiaci sa celý deň hrajú s rozprávkou. Tohto roku sme sa zamerali na čitateľskú gramotnosť.
Všetci žiaci sa stretli v jedálni, kde pre nich pani učiteľka Bubelínyová pripravila zaujímavý program. Čítali rozprávky, rozprávkové hádanky a hrali rôzne veselé zábavné hry.
Neskôr v triedach pokračoval rozprávkový deň. Čítali sa rozprávky, ktoré dramatizovali, hrali rôzne súťaže. Takto pani učiteľky zisťovali hravou formou ako žiaci porozumeli čítanému textu. Prváci, tretiaci, trieda VNP a B-variant sa zabávali aj pri počítačoch, na ktorých riešili rôzne zábavné úlohy. Prváci sa venovali rozprávke Medovníkový domček. Druháci, B-variant a trieda VNP Červenej čiapočke. Tretiaci čítali a dramatizovali rozprávku od Eleny Čepčekovej Výhovorka býva horká. Najobľúbenejšou rozprávkou sa jednoznačne stala Červená čiapočka.
Deň s rozprávkou splnil svoj cieľ. Všetci čítali a zabávali sa. Zároveň si tak pripomenuli aj marec – mesiac knihy.

Fujdalová

Súťažno-zábavný kvíz v ŠKD – Kto vie – odpovie!

Dnes popoludní sme si v školskom klube zábavným spôsobom overili všeobecné vedomosti z vecného učenia. Deti správnu odpoveď vyberali z troch možností. Počas kvízu si utvrdili získané vedomosti ale aj mnohému sa naučili. Víťazné družstvo bolo odmenené sladkosťami.

Dzurňáková

Pokračovať v čítaní