Deň s rozprávkou

V stredu 15. marca ožila naša škola rozprávkou. Deň s rozprávkou je každoročné tematické vyučovanie. Žiaci sa celý deň hrajú s rozprávkou. Tohto roku sme sa zamerali na čitateľskú gramotnosť.
Všetci žiaci sa stretli v jedálni, kde pre nich pani učiteľka Bubelínyová pripravila zaujímavý program. Čítali rozprávky, rozprávkové hádanky a hrali rôzne veselé zábavné hry.
Neskôr v triedach pokračoval rozprávkový deň. Čítali sa rozprávky, ktoré dramatizovali, hrali rôzne súťaže. Takto pani učiteľky zisťovali hravou formou ako žiaci porozumeli čítanému textu. Prváci, tretiaci, trieda VNP a B-variant sa zabávali aj pri počítačoch, na ktorých riešili rôzne zábavné úlohy. Prváci sa venovali rozprávke Medovníkový domček. Druháci, B-variant a trieda VNP Červenej čiapočke. Tretiaci čítali a dramatizovali rozprávku od Eleny Čepčekovej Výhovorka býva horká. Najobľúbenejšou rozprávkou sa jednoznačne stala Červená čiapočka.
Deň s rozprávkou splnil svoj cieľ. Všetci čítali a zabávali sa. Zároveň si tak pripomenuli aj marec – mesiac knihy.

Fujdalová