Koncert Integrácia ‚2016

’20. októbra sa konal v Aréne Poprad už 8. ročník nadnárodného charitatívneho koncertu Integrácia. Organizuje ho občianske združenie Integrácia svieti pre všetky deti rovnako. Cieľom podujatia je ukázať cestu k vzájomnej tolerancii a porozumeniu detí zo základných a špeciálnych škôl, intaktnej mládeže a detí s postihnutím.
11 žiaci a 3 učiteľky z našej školy boli svedkami fantastickej atmosféry, ktorú vytvorilo v tento deň asi 4 500 žiakov z rôznych škôl z celého Slovenska. Rovníková sa medzi nimi nestratila – dali sme o sebe vedieť nielen hlasným povzbudzovaním a potleskom, ale aj perfektným transparentom. Ten bol dielom pani učiteľky Zuzky Nagyovej. Za jeho vytvorenie jej patrí veľká vďaka. Počas koncertu sa na pódiu vystriedali najznámejší slovenskí a českí speváci, herci ale tiež športovci. Organizátori rozdali kopec darčekov deťom, ktoré to skutočne potrebujú. Bodkou za super dopoludním bola autogramiáda aktérov podujatia. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník a ďakujeme občianskemu združeniu ŠTUMP, ktoré nám umožnilo zúčastniť sa Integrácie 2016.

Valenčáková