Pravda o drogách

Dňa 10. 10. 2016 sme si pozvali na prednášku p. Rempera z OZ Slovensko bez drog. Žiakom 2. stupňa pútavou formou vysvetľoval a diskutoval s nimi na tému „Pravda o drogách“. Žiaci sa dozvedeli ako drogy fungujú, čo všetko môžu spôsobiť im samotným, ich priateľom, ich rodine. Na záver všetci žiaci zložili „sľub protidrogového šerifa“, ktorým potvrdili, že budú príkladom vo svojom okolí v boji proti šíreniu drog.

Mgr. Eva Urbanová
Koordinátor prevencie

PaedDr. Michal Helemik
Výchovný poradca