Spolužitie bez násilia – hry na riešenie konfliktov v ŠKD

Riešenie konfliktov nie je vždy jednoduché. Rozprávka o jabĺčku nás všetkých poučila, ako sa treba zachovať v problémových situáciách. Deti v ŠKD si rozprávku zahrali. Zvieratká v lese sa hádali pre jabĺčko, lebo nevedeli komu patrí. Medveď ich spravodlivo rozsúdil. Jabĺčko rozdelil a všetkým dal rovnako, aby bol každý spokojný.

Prežili sme spolu veľmi pekné a poučné popoludnie bez konfliktov.

Tomičová