Stolnotenisový turnaj

Dňa 8. decembra 2016 sa žiaci II. stupňa zúčastnili „Vianočného stolnotenisového turnaja pre špeciálne školy“ na Spojenej škole – Vojenská v Košiciach. Koklektív našej školy získal krásne 1. miesto. A. Balogová (9. r.), sa umiestnila na 3. mieste. Mimoriadne úspešní boli chlapci, ktorí sa umiestnili na popredných miestach – P. Balog (9. r.) – 1. miesto, J. Mižigár (8.A) – 2. miesto a D. Pohlodko (8.B) – 3. miesto.
Gratulujeme

Koniarová