Dramatizácia rozprávky „O rybárovi a zlatej rybke“

21. októbra si deti v ŠKD zahrali rozprávku „O rybárovi a zlatej rybke“. Počas dramatizácie žiaci využili niektoré nástroje z Orffovho inštrumentára (triangel, činely, xylofón), ktoré vhodne podfarbili atmosféru celej rozprávky. Cieľom spoločného popoludnia bolo prispieť hravou formou k rozvoju slovnej zásoby žiakov. Objavili sme aj nový talent, čo nás potešilo.

Tomičová