Exkurzia do jaskyne

Dňa 19.09.2015 dvanásť žiakov a traja pedagógovia navštívili Jasovskú jaskyňu. Výlet do jaskyne bol pre nich odmenou za usilovnosť pri zbere papiera. Prehliadka trvala 45 minút. Počas nej sa dozvedeli kedy a ako bola jaskyňa objavená, akú dĺžku majú jej chodby, ako aj o devätnástich druhoch netopierov, ktoré v nej žijú Návšteva jaskyne sa žiakom veľmi páčila a mali z toho veľký zážitok.

Koniarová