Atletický štvorboj

Dňa 23. 10. 2014 sa na ŠZŠ Inžinierskej 24 v Košiciach organizoval 13. ročník Atletického štvorboja, ktorého sa zúčastnili 6 žiaci II. stupňa našej školy. Súžažili v skoku do diaľky z miesta, v šplhu na tyči, v štafetovom behu družstiev – chlapcov, dievčat a v skoku do výšky.

Celkovo sa družstvo našej školy umiestnilo na 3. mieste.

V štafetovom behu chlapcov získali naši chlapci: Roland Horváth 7.B, Dávid Pohlodko 7.B a Rudo Slepčík 7.A 2. miesto.

V štafetovom behu dievčat získali naše dievčatá: Sára Horváthová 5.A, Adela Mižigárová 5.A a Dominika Horváthová 5.B 2. miesto.

Dominika Horváthová z 5.A triedy získala 3. miesto v skoku do diaľky z miesta a skodku do výšky.

Rudo Slepčík zo 7.A triedy získal 2. miesto v skoku do diaľky z miesta v šplhu na tyči.

Všetkým športovcom, ktorí vzorne reprezentovali našu školu gratulujeme za krásne športové výsledky.

Koniarová