„4 ročné obdobia“ – dopravná výchova

Hneď začiatkom školského roka, 5. septembra 2014 boli najmladší žiaci našej školy – prváci a druháci poučení o tom, ako sa bezpečne dostanú do školy, o dodržiavaní základných pravidiel cestnej premávky, ako sa majú správať na chodníku, ako a kde majú prechádzať cez cestu, čo je to značka, semafor a na čo slúži….

Do tejto problematiky boli uvedení formou rozprávky o Jankovi a Marienke, básničiek o priechode pre chodcov a semafore. Nezaobišlo sa to ani bez súťaže, pri ktorej museli správne rozoznať rôzne druhy dopravných prostriedkov: cestné, koľajové, vodné a vzdušné.

Na ďalšej hodine si vyskúšali v teréne na vlastnej koži ako sa cítia na ceste ako chodci a šoféri osobných áut. Každý si vyskúšal rolu chodca aj vodiča. Nakoniec sa chodník premenil na obrovský výkres, ktorý pomaľovali deti dopravnými prostriedkami.

Erika Hricová