Hurá, sme na YOUTUBE!!!

Keď sme na divadelnom krúžku nacvičovali dve divadelné hry, našim cieľom bolo vystúpiť na divadelnej prehliadke „Rozprávkové jazero“.

Lenže!

Na prehliadke sme zožali taký veľký úspech, že sme sa rozhodli naše divadlo „zvečniť“. Natočili sme obidve rozprávky na video a tak sa chceme predviesť aj Vám všetkým, ktorí máte záujem o dramatizáciu.

Klikajte, klikajte, klikajte a pozrite sa, akí sme frajeri!!!

Lešková