Zábavníček

Cieľom záujmového krúžku je plnohodnotné využívanie voľného času detí, rozvoj ich telesného a psychického zdravia. Ďalším cieľom je žiakov naučiť sa správať v kolektíve, pri hrách byť aktívnymi a súťaživými a takisto naučiť sa pri hre aj prehrávať.
Činnosť záujmového krúžku bude zameraná na uvoľnenie žiakov po vyučovaní zábavnou formou, na  detské  hry a relaxačné činnosti žiakov. Hry budú zamerané na rozvoj myslenia, pamäte detí, na rozvoj mravnej výchovy a socializácie detí.
Počas celého  školského roka plánujeme uskutočňovať  hry v blízkosti školy, pokiaľ nám to dovolí počasie. Tam budú mať žiaci  dostatok pohybových aktivít, či už na kolobežkách, bicykloch, alebo na detskom ihrisku v blízkosti školy. Pri tejto činnosti si žiaci opak hrovou formou pravidlá cestnej premávky, bezpečnosť na cestách a cyklistických trasách.
Takisto bude využívané aj pieskovisko. Pekné slnečné počasie dáva príležitosť vyjsť si  do okolia školy, kde žiaci môžu praktizovať rôzne loptové hry, hudobno-pohybové hry.
Počas nepriazne počasia krúžková činnosť bude v priestoroch školy, kde  žiaci môžu hrať spoločenské hry, skladať puzzle, alebo pozerať rozprávky. Čítané rozprávky potom následne zdramatizujeme, čo je medzi žiakmi veľmi obľúbené.
Počas zimného obdobia budú hry vonku zamerané na športové aktivity na snehu. Deti majú k dispozícii  sánky a klzáky. Samozrejme,  si môžu  precvičiť hádzanie gúľ na cieľ veselou guľovačkou.

Mgr. Erika Hricová