Pr. r.

Triedna učiteľka:

Mgr. Erika Hricová

Žiaci:

Dionýz Balog
Zdenka Čonková
Sebastián Deleman
Martina Gáborová
Alexander Géza
Marek Harkábus
Vladimír Horváth
Mária Sárköziová