Kvarteto

Činnosť krúžku má rôznorodé zameranie. Orientuje sa na šport, prácu v záhrade, na PC a spoločenské aktivity. Cieľom je viesť žiakov k aktívnemu využívaniu voľného času, športovaniu, rozvíjaniu už nadobudnutých pohybových zručností a návykov, pestovať samostatnosť, odvahu, smelosť, družnosť a kamarátske správanie.

Mgr. Mária Valentová-Petkovová