Objednávky 2018

Číslo objednávky: 01/2018
Dodávateľ: FOCUS-computer, s. r. o., Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: 2 x HDD
Suma: 86,00 € s DPH
Dátum: 11. 01. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 02/2018
Dodávateľ: SLADAN, s. r. o., Bernolákova 29, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Občerstvenie na pracovnú poradu - SF
Suma: 83,34 € s DPH
Dátum: 15. 01. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 03/2018
Dodávateľ: Websupport, s. r. o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Webhosting
Suma: 81,16 € s DPH
Dátum: 15. 01. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 04/2018
Dodávateľ: V O S P, spol s r. o., Levočská 24, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 162,24 € s DPH
Dátum: 15. 01. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 05/2018
Dodávateľ: PAPERA, s. r. o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 14,78 € s DPH
Dátum: 19. 01. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 06/2018
Dodávateľ: PORADCA, s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Zbierky zákonov 2018
Suma: 27,60 € s DPH
Dátum: 01. 02. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 07/2018
Dodávateľ: JurisDat - M. Medlen, Redakcia škola - MEL, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2
Názov tovaru alebo služby: Predplatné časipisu Škola 2018
Suma: 25,00 € s DPH
Dátum: 05. 02. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 08/2018
Dodávateľ: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r .o., Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Manažment školy
Suma: 41,45 € s DPH
Dátum: 05. 02. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 09/2018
Dodávateľ: JTF Partnershop, s. r. o., Horovce 296, 020 62 Horovce
Názov tovaru alebo služby: Jedálenské podnosy
Suma: 240,60 € s DPH
Dátum: 05. 02. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 10/2018
Dodávateľ: PAPERA, s. r. o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 265,39 € s DPH
Dátum: 05. 02. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 11/2018
Dodávateľ: SLOGER-EU, s. r. o., Československej armády 237/6, 934 01 Levice
Názov tovaru alebo služby: Kelímok De Luxe biely 3-dielny 50 ml, doprava po zľave
Suma: 36,38 € s DPH
Dátum: 14. 03. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 12/2018
Dodávateľ: ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Deratizácia objektu školy
Suma: 24,00 € s DPH
Dátum: 26. 03. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 13/2018
Dodávateľ: Reštaurácia Cassovia, Tr. SNP 88, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Občerstvenie - Deň učiteľov 28. 03. 2018
Suma: 375,00 € s DPH
Dátum: 26. 03. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 14/2018
Dodávateľ: ŠEVT, a. s., Plynárenská 6, 821 09 Bratisalva
Názov tovaru alebo služby: Školské tlačivá
Suma: 29,47 € s DPH
Dátum: 01. 03. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 15/2018
Dodávateľ: Datacomp, s. r. o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Filtre do projektora
Suma: 24,85 € s DPH
Dátum: 01. 03. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 16/2018
Dodávateľ: FOCUS-computer, s. r. o., Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: RAM pamäť
Suma: 35,90 € s DPH
Dátum: 07. 03. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 17/2018
Dodávateľ: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r .o., Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Manažment školy
Suma: 15,00 € s DPH
Dátum: 13. 03. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 18/2018
Dodávateľ: Branislav Dvoriščák - Gastro-galaxi, Slovenská 3267/16, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Vybavenie jedálne
Suma: 89,14 € s DPH
Dátum: 20. 03. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 19/2018
Dodávateľ: PAPERA, s. r. o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 295,37 € s DPH
Dátum: 16. 04. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 20/2018
Dodávateľ: V O S P, spol s r. o., Levočská 24, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 127,80 € s DPH
Dátum: 16. 04. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 21/2018
Dodávateľ: HS Servis, s. r. o., Trieda SNP 88, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Občerstvenie - Deň učiteľov
Suma: 375,00 € s DPH
Dátum: 16. 04. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 22/2018
Dodávateľ: FOCUS-computer, s. r. o., Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Notebook Acer ES17, ruksak
Suma: 515,00 € s DPH
Dátum: 11. 01. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 23/2017
Dodávateľ: PRESTO CO, s. r. o., Ipeľská 156/1, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Školské potreby pre žiakov v HN - dotácia
Suma: 531,20 € s DPH
Dátum: 16. 04. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Podľa žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
Číslo objednávky: 24/2018
Dodávateľ: PAPERA, s. r. o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 125,38 € s DPH
Dátum: 23. 04. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 25/2018
Dodávateľ: Inšitút celoživotného vzdleávania, n. o., Družstevná 2, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Seminár - pers. činnosť a odmeňovanie
Suma: 30,00 €
Dátum: 23. 04. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 26/2018
Dodávateľ: MIRAKL, a. s., - Dr. Max, Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Zdravotnícky materiál do lekárničky
Suma: 62,17 € s DPH
Dátum: 03. 05. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 27/2018
Dodávateľ: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r .o., Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Manažment školy
Suma: 41,45 € s DPH
Dátum: 03. 05. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 28/2018
Dodávateľ: LAVERNA SLOVAKIA, s. r. o., Baltická 12, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Pracovné odevy
Suma: 174,50 € s DPH
Dátum: 14. 05. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 29/2018
Dodávateľ: FOCUS-computer, s. r. o., Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Notebook Acer a príslušenstvo
Suma: 515,00 € s DPH
Dátum: 22. 05. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 30/2018
Dodávateľ: PORADCA, s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Poradca a zákony 2019
Suma: 32,90 € s DPH
Dátum: 23. 05. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy