Rozprávky

22. marca sa uskutočnila akcia „Rozprávky“. Žiaci 3. a 4. ročníka plnili rôzne úlohy na počítači: dopĺňali písmená, hrali pexeso, zostavovali správne poradie textu k obrázkom. Žiaci 1. a 2. ročníka pracovali s pracovnými listami. Deti si tak overili svoju čitateľskú gramotnosť.

Fujdalová
Pokračovať v čítaní