Deň matiek

Deň matiek oslavujeme druhú májovú nedeľu. Naši žiaci za pomoci pani učiteliek s radosťou pripravili krásny program pre svoje mamičky, oteckov a rodinných príslušníkov. Kytica uvitá z piesní, tanca a obohatená ružičkou patrila 9. mája všetkým, ktorí prijali pozvanie na besiedku.

Urbanová