Zdravé regióny

3. mája opäť medzi žiakov zavítali asistentky podpory zdravia z organizácie Zdravé regióny. Medzi nimi dnes už dospelá naša bývala žiačka Anna Daniová. Prišli overiť ako žiaci v praxi využívajú zručnosti z predchádzajúcej besedy.

Fujdalová