Dramatizácia rozprávky Červená čiapočka

Deti v ŠDK dnes opäť dramatizovali. Zahrali si rozprávku o Červenej čiapočke. Deti sa veľmi tešili a bavili, pričom sa u nich rozvíjala fantázia, kreativita, priestorová orientácia a hlavne rozvoj reči a komunikácie.

Valíková, Halušková