Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím

Vážení rodičia, milé deti,

slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční 5. septembra 2022 (pondelok) o 8:30.

Pre príjemný a hladký priebeh vyučovacieho procesu je nutné, aby rodičia zabezpečili nasledujúce potreby a pomôcky:

Zošity

 • zošit č. 512 – 5 ks
 • zošit č. 511 – 4 ks
 • zošit č. 520 – 2 ks

Písacie a výtvarné potreby

 • modré pero – 2 ks
 • ceruzka – 3 ks
 • farbičky
 • fixy
 • pastelky
 • temperové farby – 2x
 • vodové farby – 1x
 • strúhadlo
 • lepidlo
 • guma
 • plastelína
 • štetec – 2x
 • výkresy A3 (veľké) – 10 ks
 • výkresy A4 (malé) – 10 ks
 • skicár – 1x

Telesná výchova

 • vrecúško, úbor (tričko, tepláky, cvičky/tenisky)

Hygienické vrecúško:

 • mydlo, uterák, toaletný papier, hygienické vreckovky

Prezuvky