OZNAM: Mimoriadne riaditeľské voľno pre žiakov

Riaditeľka Špeciálnej základnej školy, Rovníková 11, Košice podľa § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácií školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách oznamuje v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so súhlasom zriaďovateľa školy o udelení mimoriadneho riaditeľského voľna od 03. 10. 2022 do 07. 10. 2022 z prevádzkových dôvodov.

Mgr. Jana Valenčáková, riaditeľka školy

OZNAM: Mimoriadne riaditeľské voľno pre žiakov

Riaditeľka Základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím, Rovníková 11, Košice podľa § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácií školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách oznamuje v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so súhlasom zriaďovateľa školy o udelení mimoriadneho riaditeľského voľna od 30. 09. 2022 do 07. 10. 2022 z prevádzkových dôvodov.

Mgr. Eva Urbanová, riaditeľka školy

Návšteva Východoslovenského múzea v Košiciach

Dňa 22. 09. 2022 žiaci našej školy navštívili Východoslovenské múzeum v Košiciach, ktoré patrí k najstarším a najvýznamnejším múzeám na Slovensku. Žiaci sa dozvedeli mnoho nových informácií o galaxii, našej planéte a o jej živých a neživých súčastiach. Žiakom sa prehliadka prírodovednej časti múzea veľmi páčila a určite ocenia jeho návštevu aj v budúcnosti.

Perlíková
Pokračovať v čítaní

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím

Vážení rodičia, milé deti,

slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční 5. septembra 2022 (pondelok) o 8:30.

Pre príjemný a hladký priebeh vyučovacieho procesu je nutné, aby rodičia zabezpečili nasledujúce potreby a pomôcky:

Zošity

 • zošit č. 512 – 5 ks
 • zošit č. 511 – 4 ks
 • zošit č. 520 – 2 ks

Písacie a výtvarné potreby

 • modré pero – 2 ks
 • ceruzka – 3 ks
 • farbičky
 • fixy
 • pastelky
 • temperové farby – 2x
 • vodové farby – 1x
 • strúhadlo
 • lepidlo
 • guma
 • plastelína
 • štetec – 2x
 • výkresy A3 (veľké) – 10 ks
 • výkresy A4 (malé) – 10 ks
 • skicár – 1x

Telesná výchova

 • vrecúško, úbor (tričko, tepláky, cvičky/tenisky)

Hygienické vrecúško:

 • mydlo, uterák, toaletný papier, hygienické vreckovky

Prezuvky