Počítač – môj kamarát

V dňoch od 4. – 8. apríla prebehlo školské kolo súťaže Počítač – môj kamarát, v ktorej sa zúčastnilo 9 žiakov II. stupňa. Na 1. mieste skončil Lacko Halász z 8.A triedy, 2. miesto obsadil Dalibor Gažik z 5.A triedy a 3. miesto obsadil Romanko Ruda z 8.A triedy.
Všetci súťažiaci boli odmenení a výhercom gratulujeme.

Strelková