Zábavné dopoludnie

31. januára sme ukončili 1. polrok. Žiaci dostali výpis klasifikácie správania a dochádzky za 1. polrok školského roku 2021/2022. V tento deň sme sa neučili, ale zabávali sme sa. Po triedach sa deti zahrali veselé a zábavné hry, pozerali rozprávky. Na 4. hodine sa všetci potešili z dobrých známok.

Fujdalová