Upozornenie

Na základe Uznesenia vlády č. 215/2021 z 26. apríla 2021 a Vyhlášky ÚVZ SR č. 197 s účinnosťou od 29. apríla 2021 sa pri vstupe do priestorov školy nevyžaduje od žiakov ani zákonných zástupcov žiakov, aby sa preukazovali negatívnym výsledkom testu.

Mgr. Jana Valenčáková
riaditeľka školy