Oznámenie

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa: 23.10.2020, sa s účinnosťou od pondelka 26.10.2020 do odvolania:

  • mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v 5. – 10. ročníku ŠZŠ,
  • pre žiakov 2. stupňa ŠZŠ bude zabezpečené dištančné vzdelávanie (po kontakte s triednymi učiteľmi),
  • mimoriadne prerušuje činnosť záujmových krúžkov,
  • žiaci prípravného, prvého, druhého, tretieho a štvrtého ročníka ŠZŠ pokračujú v riadnom vyučovaní v škole, podľa rozvrhu hodín,
  • ŠKD (školský klub detí) bude naďalej v prevádzke do 16:00 hod.,
  • vo výdajnej školskej jedálni sa môžu stravovať žiaci a zamestnanci školy bez zmien,
  • naďalej prísne platia všetky opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 dodržiavanie zásady     ⇒     R – rúško     O – odstup     R – ruky,
  • jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch: 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020,
  • aktuálne informácie na: www.szsrovnikova.sk alebo na TČ: 0911 380 241 – RŠ, 0911 373 221 – ZRŠ

Mgr. Jana Valenčáková
riaditeľka školy