Posedenie pri stromčeku v ŠKD

O slovenských zvykoch a rodinných tradíciách sme si v školskom klube porozprávali 11. decembra. Zaspievali sme si, počúvali sme vianočné koledy a pochutnávali si na vianočných koláčikoch. Bolo to príjemné popoludnie v našom školskom klube.

Dzurňáková