Výstavka – Čaro Vianoc

Na chodbe školy je veľmi krásna a milá výstavka prác žiakov 1. stupňa a ŠKD. Je tu veľa Mikulášov, čertov, anjelov, vianočných stromčekov. Sú to práce z pracovného vyučovania a výtvarnej výchovy.
Len sa pozrite na tú krásu!

Fujdalová