Červená čiapočka v ŠKD

Dnes sme si v našom klube zahrali rozprávku o Červenej čiapočke. Okrem rozvoja pamäti, správnej výslovnosti, priestorovej orientácie, sa deti dobre zabávali. Mali radosť, a vôbec nemali pocit, že sa vlastne takou hravou formou učia. A práve o tom v našej popoludňajšej činnosti ide.

Dzurňáková