13. ročník Matematickej olympiády

Dňa 24. 11. sa žiačky našej školy zúčastnili 13. ročníka matematickej olympiády v Spojenej škole na Vojenskej ulici v Košiciach.

Jednotlivé ročníky zastupovali a celkovo obsadili:

  • ročník – Zdenka Čonková – 3. miesto
  • ročník – Saša Oračková – 2. miesto
  • ročník – Margita Slepčíková – 3. miesto
  • ročník – Monika Gézová – 4. miesto
  • ročník – Jesika Slepčíková – 3. miesto

Všetkým za dosiahnuté výsledky blahoželáme!

Tomičová