Vyhodnotenie 8. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Tajuplný svet knižných príbehov

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave v spolupráci s Knižnicou Jiřího Mahena v Brne vyhlásili pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2017 pre základné školy, špeciálne základné školy a osemročné gymnázia 8. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája škola: Tajuplný svet knižných príbehov.

Cieľom česko-slovenského projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci vyrobili záložku do knihy, na ktorej ľubovoľnou technikou stvárnili tému česko-slovenského projektu Tajuplný svet knižných príbehov a vymenili si ju s partnerskou školou z Českej republiky, respektíve zo Slovenskej republiky. Výmenu záložiek využili školy k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo poznávaniu života žiakov v Českej republike a v Slovenskej republike a zároveň aj ako prierezovú tému do Školského vzdelávacieho programu ako súčasť školského projektu.

Do projektu sa prihlásilo 1 134 škôl s celkovým počtom 138 248 žiakov, z toho bolo 337 českých škôl s celkovým počtom 37 073 žiakov a 797 slovenských škôl s celkovým počtom 101 175 žiakov.

Našou partnerskou školou sa stala Spojená škola zo Šamorína na Pomlejskej ulici č. 1. Do balíka pre partnerskú školu sme pribalili 40 ks záložiek, ďakovný list a propagačné materiály o meste Košice.

Pre každého žiaka nám organizátori poslali diplom za účasť v projekte, za čo veľmi pekne ďakujeme a už sa tešíme na ďalší ročník.

Tomičová