Keď raz budem mamou, otcom – ativizujúce hry v ŠKD

Dňa 28. 4. sme sa v ŠKD hrali na rodinu. Hovorili sme o deľbe práce v rodine, starostlivosti o deti, pomoci rodičom atď. Naše deti sa vedia postarať o mladších súrodencov, čo dokázali v praktickej časti. Situačné scénky zvládli na výbornú

Nagyová Ľ.