Moje mesto – kvíz v ŠKD

To, ako poznáme svoje mesto Košice, sme si preverili v pondelok popoludní. Súťažili dve družstvá a ostatné deti kontrolovali správnosť odpovedí. Otázky sa týkali nielen histórie, ale aj súčasnosti mesta. Víťazi získali sladkú odmenu.

Dzurňuáková