Matematická olympiáda

Aj tento rok si mohli žiaci špeciálnych základných škôl zmerať sily a ukázať vedomosti nadobudnuté v predmete matematika.
25. novembra sa vybraní žiaci, najlepší matematici z II. stupňa, zúčastnili okresného kola matematickej olympiády. Organizátorom bola Spojená škola, Vojenská 13 v Košiciach. Našu školu reprezentovali žiaci:

  • 5. ročník – Dominik Horváth
  • 6. ročník – Daniel Balog
  • 7. ročník – Vanesa Pokutová
  • 8. ročník – Koloman Géza
  • 9. ročník – Dávid Pohlodko.

V kategórii jednotlivcov boli najúspešnejší Daniel Balog a Vaneska Pokutová, obaja obsadili 3. Miesto. Škola sa v celkovom hodnotení umiestnila na 4. Mieste.
Všetkým blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

Urbanová, Tomičová