Dramatizácia rozprávky v ŠKD

Nový týždeň sme v našom klube začali s rozprávkou. Bola to rozprávka O medovníkovom domčeku. Dnes sme pri dramatizácii využili prstové maňušky. Deti si rozvíjali slovnú zásobu, učili sa priestorovej orientácii a správnej manipulácii s bábkou. Popoludnie s rozprávkou bolo zase zaujímavé!

Dzurňáková