Čítame spolu

…24. október je Medzinárodným dňom školských knižníc. Pri tejto príležitosti sa aj naša škola zapojila do spoločného čítania rozprávky, aktivity, ktorú vyhlásilo ministerstvo školstva na podporu vzťahu detí a žiakov k čítaniu a získaniu väčšieho počtu priaznivcov literatúry.
Na druhej vyučovacej hodine sa zo školského rozhlasu ozval hlas našej pani riaditeľky, ktorá prečítala rozprávku Vladimíra Sutejeva „Jabĺčko“ – o zvieratkách, ktoré sa najskôr nevedeli dohodnúť, ale napokon si nájdené jabĺčko spravodlivo rozdelili. Po rozprávke prišla na rad pesnička v podaní známej slovenskej speváčky Kristíny – s názvom (ako inak) „Jabĺčko“. Starší žiaci si najskôr prečítali text piesne a potom si zaspievali spolu s Kristínou.
Jablkovú tému sme tak v tento deň využili vo vyučovaní na 100 percent.

Valenčáková