Atletický štvorboj

26.10.2016 sa naši žiaci zúčastnili športovej súťaže ,,Atletický štvorboj“, ktorú každý rok organizuje ŠZŠ Inžinierska pre žiakov špeciálnych základných škôl v Košiciach. Svoje sily si zmerali v štyroch disciplínach: skoku do diaľky z miesta, šplhu na tyči, štafetovom behu a v kráľovskej disciplíne tejto súťaže – v skoku do výšky. Za každú školu súťažili 3 chlapci a 3 dievčatá. Každý športovec súťažil sám ako jednotlivec v každej disciplíne okrem štafetového behu, kde bežalo celé družstvo chlapcov (dievčat). Nakoniec sa body všetkých športovcov danej školy sčítali. Našu školu v súťaži reprezentovali: Juraj Mižigár (9. roč.), Dávid Pohlodko (9. roč.), Rinaldo Balog (9. roč.), Simonka Horváthová (8.A), Janka Mročová (8.B), Dominika Horváthová (7.B). V celkovom hodnotení obsadili 3. miesto. Za vzornú reprezentáciu školy im ďakujeme.

Urbanová, Kľujko

Pokračovať v čítaní

Zelenina, ovocie – zábavno-vedomostný kvíz v ŠKD

Dnes sme si v školskom klube detí zopakovali, čo sme sa naučili počas týždňa venovanému zdravému stravovaniu. V školskej jedálni sme si zapli počítač, pripojili interaktívnu tabuľu a súťaž vo vedomostiach o zdravom stravovaní mohla začať. V programe Alf na nás čakali rôzne doplňovačky, priraďovačky, dvojice, puzzle a aj pexeso. Žiaci svojou skoro 100% úspešnosťou v teste dokázali, že o zdravom stravovaní vedia skoro všetko. Deťom sa popoludnie na interaktívnej tabuli páčilo a tešíme sa na ďalšie podobné kvízy.

Jano

Pokračovať v čítaní

Záložka do knihy spája školy

Dňa 25. 10. 2016 sme ukončili 7. ročník česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spája školy“. Našou družobnou školou sa v tomto školskom roku stala Spojená škola internátna sv. Jozefa na Jašíkovej ulici v Turzovke.
Téma tohto ročníka bola: „Čítam, čítaš, čítame“. Každá trieda si na začiatku projektu vybrala rozprávku. Čítaním rozprávok deti objavili krásu a múdrosť kníh. Na hodinách pracovného vyučovania, výtvarnej výchovy a etickej výchovy vyhotovili za pomoci učiteľov krásne záložky, ktoré na znak priateľstva zaslali poštou družobnej škole.

Koniarová

Pokračovať v čítaní

Deň jablka

Dňa 24.10. sme si pripomenuli ,,Deň jablka“. Vôňu jabĺk, vanilky, škorice bolo cítiť v celej našej škole. Učitelia pripravili pre žiakov na tento deň zaujímavé aktivity. Hravým spôsobom si pripomenuli význam konzumácie jablka, jedného z najzdravších druhov ovocia. Žiaci jabĺčka kreslili, vystrihovali, riešili rébusy, osemsmerovky, spievali pesničky, tvorili, súťažili. Niektorí žiaci sa premenili na malých kuchárov a pripravovali zdravé pochúťky, kde hlavnou ingredienciou bolo jabĺčko. Deťom sa tento deň páčil. Zistili, že maškrtiť sa dá aj zdravo.
Na záver všetci žiaci a zamestnanci dostali za odmenu na desiatu po jabĺčku.

Urbanová

Pokračovať v čítaní

Čítame spolu

…24. október je Medzinárodným dňom školských knižníc. Pri tejto príležitosti sa aj naša škola zapojila do spoločného čítania rozprávky, aktivity, ktorú vyhlásilo ministerstvo školstva na podporu vzťahu detí a žiakov k čítaniu a získaniu väčšieho počtu priaznivcov literatúry.
Na druhej vyučovacej hodine sa zo školského rozhlasu ozval hlas našej pani riaditeľky, ktorá prečítala rozprávku Vladimíra Sutejeva „Jabĺčko“ – o zvieratkách, ktoré sa najskôr nevedeli dohodnúť, ale napokon si nájdené jabĺčko spravodlivo rozdelili. Po rozprávke prišla na rad pesnička v podaní známej slovenskej speváčky Kristíny – s názvom (ako inak) „Jabĺčko“. Starší žiaci si najskôr prečítali text piesne a potom si zaspievali spolu s Kristínou.
Jablkovú tému sme tak v tento deň využili vo vyučovaní na 100 percent.

Valenčáková

Deň s jablkom

21. október je vyhlásený za Deň jablka. Žiaci 1. stupňa sa v pondelok 24. októbra zúčastnili tematického vyučovania o jablku. Celý deň sa zúčastňovali zaujímavého vyučovania, ktoré pre nich pripravili triedne učiteľky. Najskôr si vypočuli rozhlasovú reláciu o význame jablka pre ľudské zdravie a pozreli si rozprávku o jablku. Žiaci 1. ročníka si pripravili jablkovo-mrkvový šalát a z papiera vytvorili mozaiku jabĺčka. Žiaci 2. ročníka spievali piesne o jabĺčkach a zároveň ich maľovali. Krásne výtvarné práce vytvorili deti z 3. ročníka. Odtláčali rez jablka. Pochutili si na jablkových muffinoch. Žiaci B-variantu vytvorili plastické jablko z papiera a uvarili z jabĺčok kompót. Žiaci z triedy VNP maľovali strom s jabĺčkami a mozaikovou technikou polepili veľké jablká z papiera. Jednotlivé akcie sa deťom veľmi páčili a na záver každé dieťa zjedlo veľké červené jabĺčko.

Fujdalová

Pokračovať v čítaní

Koncert Integrácia ‚2016

’20. októbra sa konal v Aréne Poprad už 8. ročník nadnárodného charitatívneho koncertu Integrácia. Organizuje ho občianske združenie Integrácia svieti pre všetky deti rovnako. Cieľom podujatia je ukázať cestu k vzájomnej tolerancii a porozumeniu detí zo základných a špeciálnych škôl, intaktnej mládeže a detí s postihnutím.
11 žiaci a 3 učiteľky z našej školy boli svedkami fantastickej atmosféry, ktorú vytvorilo v tento deň asi 4 500 žiakov z rôznych škôl z celého Slovenska. Rovníková sa medzi nimi nestratila – dali sme o sebe vedieť nielen hlasným povzbudzovaním a potleskom, ale aj perfektným transparentom. Ten bol dielom pani učiteľky Zuzky Nagyovej. Za jeho vytvorenie jej patrí veľká vďaka. Počas koncertu sa na pódiu vystriedali najznámejší slovenskí a českí speváci, herci ale tiež športovci. Organizátori rozdali kopec darčekov deťom, ktoré to skutočne potrebujú. Bodkou za super dopoludním bola autogramiáda aktérov podujatia. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník a ďakujeme občianskemu združeniu ŠTUMP, ktoré nám umožnilo zúčastniť sa Integrácie 2016.

Valenčáková

Pokračovať v čítaní

Hovorme o jedle

V stredu – 12.10.2016 siedmaci začali vyučovanie v „RAŇAJKÁRNI“- školskej kuchynke, kde sme krátkou prezentáciou a úlohami vstúpili do témy „Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek“. Deti si za pomoci učiteliek pripravili chutné raňajky – mlieko, kakao a tvarohovú bábovku. Všetkým naozaj chutilo. Naše telo a metabolizmus sme naštartovali na ďalšie aktivity dňa.

Na konci týždňa – 14.10.2016 sme tematické vyučovanie zavŕšili témou „ Jedz, dodržiavaj pitný režim a hýb sa“. O zdravých potravinách, stravovacích návykoch a pitnom režime sa deti dozvedeli formou prezentácie. Siedmaci uvarili bylinkový a ovocný čaj, ktorý osladili medom a ponúkli ostatným spolužiakom a učiteľom v „ČAJOVNI“ – školskej jedálni. Bylinky, ktoré si sami vypestovali – medovku a mätu, nazbierali v babičkinej záhradke. Na poslednej vyučovacej hodine si deti rozhýbali kosti – kolobežkovali, korčuľovali a hrali futbal.

Týmto projektom sme sa deťom snažili vysvetliť, že aj minimálne vzdelanie v oblasti potravín a výživy môže mať obrovský účinok na kvalitu ľudského života.

Koniarová

Pokračovať v čítaní

Príprava ovocného šalátu v ŠKD

Dnes popoludní sme sa v školskom klube detí opäť naučili niečo nové a zaujímavé. V rámci programu „Hovorme o jedle“, sme sa dozvedeli o tom, ktoré jedlá sú zdravé a ktoré by v našom jedálničku nemali chýbať. Potom sme si spolu v našej kuchynke pripravili chutný a zdravý jablkovo-mrkvový šalát.
Pekné stolovanie a upratanie kuchynky bolo súčasťou šikovných rúk našich detí.

Dzurňáková

Pokračovať v čítaní

Exkurzia do prírodnovedného múzea

13.októbra 2016 sme sa zobudili do chladného jesenného rána. Po oblohe sa prevaľovali sivé dažďové mračná a dážď bol na spadnutie. Napriek tomu si to žiaci 1. stupňa so svojimi učiteľkami namierili do prírodovedného múzea. Cesta električkou bola príjemná, deti sa správali slušne a boli veľmi milé. Vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach – v prírodovednej časti si prezreli prírodu v jej mnohotvárnosti, farebnosti a kráse. Zblízka videli zvieratá našich lesov, hôr a jazier. V geologickom oddelení ich zaujali drahé kamene, minerály a nerasty. V závere exkurzie si ešte zahrali pexeso o prírode. Počas našej prehliadky sa počasie zmenilo, zasvietilo slniečko a my sme sa potom v tejto jesennej nádhere prechádzali Hlavnou ulicou. Cestou nás zaujala zvonkohra, obdivovali sme hrajúcu fontánu, krásne domy a zastavili sme sa pri dominante Košíc – Dóme svätej Alžbety. Bolo to vydarené predpoludnie. Plní dojmov sme sa vrátili do školy a spoločne sme potom zasadli k chutnému obedu.

Forgáčová

Pokračovať v čítaní