BeActive School Day

V rámci Európskeho týždňa športu´2016 sa aj tento rok konal deň venovaný športovým a pohybovým aktivitám. Celá naša škola – žiaci i zamestnanci sa zapojili do výzvy Národného športového centra a hneď na 1. vyučovacej hodine si na školskom dvore zacvičili v rytme modernej hudby … a veru, cvičiteľky, panie učiteľky Koniarová a Strelková nám dali riadne zabrať. Pohybu sme venovali aj zvyšok dňa. Mladší žiaci dopravnej výchove a športovým hrám pri X-boxe 360. Starší žiaci si zahrali futbal a vybíjanú.
V tento deň sme zároveň odštartovali projekt „Na kolieskach okolo rovníka“, ktorý bude trvať do konca školského roka 2016/2017. Jeho cieľom je „najazdiť“ dovtedy na kolieskach, teda na bicykloch, kolobežkách, kolieskových korčuliach či skateboardoch spolu 40 075 km. Práve toľko meria najdlhšia rovnobežka na zemeguli – rovník.
Športový deň sa všetkým páčil a sľubujeme, že nebol jediný ani posledný. Na Rovníkovej totiž športujeme radi a počas celého roka – či už na hodinách telesnej a športovej výchovy alebo v čase mimo vyučovania v ŠKD a v záujmových krúžkoch. O tom, že v rôznych športových disciplínach dosahujú naši žiaci veľmi dobré výsledky, svedčí výstava fotografií „Športom žije celá škola“. Vidieť ju môžu návštevníci Okresného úradu – odboru školstva na Zádielskej ulici v Košiciach až do konca roka.

Valenčáková