Boli sme v ZOO

Je teplý slnečný deň. Naše kroky smerujú do ZOO. Čo môže byť lepšie ako „výučba“ biológie naživo? Už sa tešíme na zvieratká. Najkrajšie sú surikaty a tučniaky, ale každé zviera má svoje čaro. Nezabudli sme ani na naše adoptívne zvieratko – chameleóna jemenského. Prečítali sme si o ňom zaujímavosti a prezreli terárium, kde žijú aj iné plazy. Čas rýchlo plynul, ešte sme sa trošku vyšantili v detskom areáli, urobili pár fotiek a vrátili sa späť do školy. Ostali nám len krásne spomienky.

Koniarová

Pokračovať v čítaní

Národné atletické preteky

Dňa 19. a 20. septembra štyri žiačky II. stupňa reprezentovali školu v Národných atletických pretekoch Špeciálnych olympiád v Bratislave. Dievčatá podali veľmi dobré výkony a dosiahli super výsledky:

  • Simona Horváthová z 8.A – získala dve bronzové medaily – vo vrhu guľou a v behu na 400 m
  • Františka Baloghová z 9.roč. – získala striebornú medailu – v behu na 200 m
  • Jesika Slepčíková z 8.A – obsadila 4. miesto v behu na 400 m
  • Dáša Mižigárová zo 7.B – bola najúspešnejšia, získala zlatú medailu v behu na 200 m a striebornú medailu v behu na 100 m.

Atletické výkony športovkyne zavŕšili štafetovým behom 4 x 100 m, v ňom skončili na 1. mieste a získali zlatú medailu.

Dievčatám gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy, Mestskej časti Košice – Nad jazerom i mesta Košice!!!

Koniarová

Pokračovať v čítaní

BeActive School Day

V rámci Európskeho týždňa športu´2016 sa aj tento rok konal deň venovaný športovým a pohybovým aktivitám. Celá naša škola – žiaci i zamestnanci sa zapojili do výzvy Národného športového centra a hneď na 1. vyučovacej hodine si na školskom dvore zacvičili v rytme modernej hudby … a veru, cvičiteľky, panie učiteľky Koniarová a Strelková nám dali riadne zabrať. Pohybu sme venovali aj zvyšok dňa. Mladší žiaci dopravnej výchove a športovým hrám pri X-boxe 360. Starší žiaci si zahrali futbal a vybíjanú.
V tento deň sme zároveň odštartovali projekt „Na kolieskach okolo rovníka“, ktorý bude trvať do konca školského roka 2016/2017. Jeho cieľom je „najazdiť“ dovtedy na kolieskach, teda na bicykloch, kolobežkách, kolieskových korčuliach či skateboardoch spolu 40 075 km. Práve toľko meria najdlhšia rovnobežka na zemeguli – rovník.
Športový deň sa všetkým páčil a sľubujeme, že nebol jediný ani posledný. Na Rovníkovej totiž športujeme radi a počas celého roka – či už na hodinách telesnej a športovej výchovy alebo v čase mimo vyučovania v ŠKD a v záujmových krúžkoch. O tom, že v rôznych športových disciplínach dosahujú naši žiaci veľmi dobré výsledky, svedčí výstava fotografií „Športom žije celá škola“. Vidieť ju môžu návštevníci Okresného úradu – odboru školstva na Zádielskej ulici v Košiciach až do konca roka.

Valenčáková

Pokračovať v čítaní