Prvá pomoc v ŠKD

Zásady bezpečnosti pri hrách počas blížiacich sa prázdnin sme si pripomenuli v ŠKD v stredu 15. 6.2016. Zopakovali sme si, ako sa poskytuje prvá pomoc v prípade rôznych úrazov, telefónne čísla a správne telefonovanie na linku prvej pomoci. Vyskúšali sme si taktiež oväzovanie drobných poranení v modelových situáciách. Veríme, že sa nikomu nič zlé nestane a v novom školskom roku sa všetci sa stretneme zdraví.

Dzurňáková

Pokračovať v čítaní

Kros

V rámci Európskeho mesta športu organizovala naša škola 3. júna v spolupráci OZ „Zober loptu, nie drogy“ už 22. ročník Športovo – branného preteku v KROSE.
Na trať sa postavilo 48 žiakov z 5 špeciálnych základných škôl z Košíc a okolia. Športovci sa snažili zo všetkých síl – popasovali sa s prírodnými, ale aj umelými prekážkami. Reprezentovali seba, ale aj svoje družstvo a školu. Športovali v duchu fair play. Za svoje výkony boli odmenení tričkom, diplomom, medailou, darčekom a sladkosťou. Družstvo starších žiakov sa umiestnilo na 5. mieste a družstvo mladších žiakov na 4. mieste. Najlepší výkon z našich športovcov podala Simona Horváthová (7.A), ktorá získala zlatú medailu. Najväčšou odmenou pre všetkých bola dobrá nálada, radosť z pohybu a zážitok z podávania výkonov. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

Koniarová Pokračovať v čítaní