Svetový deň bez tabaku

cigareta

31. mája si každoročne pripomíname Svetový deň bez tabaku, ktorého zámerom je upozorňovať na zdravotné riziká spojené s užívaním tabaku. Pri tejto príležitosti si žiaci 5.- 8. ročníka „zmerali svoje sily“ vo vedomostnom kvíze o škodlivosti fajčenia.

koordinátor prevencie Urbanová
výchovný poradca Helemik