Krajská súťaž vo vybíjanej žiačok ŠZŠ

Dňa 26. 05. 2016 sa v SŠI v Špišských Vlachoc konala „Krajská súťaž vo vybíjanej dievčat ŠZŠ“. Našu školu reprezentovalo 6 dievčat II. stupňa – Jesika (7.A), Sára (7.A,), Simona (7.A), Gabika (6.B), Františka (8.A), Roxana (9.A). Dievčatá získali krásne 2. miesto a strieborné medaily.

Gratulujeme!

Koniarová