Didaktická vychádzka

25. mája 2016 žiaci I. stupňa a B-variantu opustili školu. Vyučovanie bolo v prírode. Vyštartovali sme zo školského dvora. Našim cieľom bol areál jazera. Cestou sme počúvali spev vtáčikov. Krásne kvá-kvá-kvá sa ozývalo z bariny pri jazere. Stretli sme 10 rybárov, ktorí číhali na svoj úlovok. Na ihrisku sa pripravoval futbalový turnaj našich starších spolužiakov. Cesta rýchlo ubehla. V cieli sme vyprázdnili vaky s desiatou. Po oddychu prišli na rad zaujímavé didaktické hry. Poznávali sme život v prírode (rastliny, zvieratá).
Rastú – nerastú, dýchajú – nedýchajú, jedia – nejedia, rodia sa – nerodia sa, pohybujú sa – nepohybujú sa, žijú – nežijú? Také otázky nám dávali pani učiteľky. Didaktické hry prevelili naše vedomosti. Ukázali aj to, kto je aký športovec. Museli sme vyliezť na strom, lebo nás naháňal medveď. Vrabec obsadil lastovičkám hniezdo, bocian stratil čapicu, žaby skákali do vody. Zbierali sme huby, ale aj t, čo nepatrí do lesa. Vychádzku sme ukončili pretekmi lodí. Papierové farebné loďky nám unášali vlny, ktoré poháňal poriadny vietor. Bol to pekný a zaujímavý deň v prírode.

Liptáková