Krajská súťaž v ľudovom speve – Spievanky

28. apríla 2016 traja žiaci reprezentovali našu školu v krajskej súťaži v ľudovom speve žiakov špeciálnych základných škôl. V silnej konkurencii 14 škôl obstáli naši na výbornú.
1. miesto v prvej kategórii získala Saška Oračková (4. r.) a 2. miesto v tretej kategórii získala Simonka Horváthová (7.A). Domov sme sa vrátili šťastní s krásnymi vecnými odmenami.

Bubelínyová