Deň Zeme

22. apríla si už tradične všetci pripomíname Deň Zeme. My sme sa tento rok rozhodli, že sa tomuto sviatku budeme venovať celý týždeň, pretože si to naša Zem zaslúži. Je to ekologicky motivovaný sviatok, kedy sa snažíme v oveľa väčšej miere poukazovať na ničenie a znečisťovanie životného prostredia a možnosti jeho ochrany.
19.4. boli pre našich žiakov pripravené rôzne aktivity. Upratovali sme areál našej školy ale aj jej okolie a tiež brehy rieky Hornád. Opäť sme nazbierali obrovské množstvo odpadkov, ktoré sme sa zároveň snažili roztriediť, veľkokapacitný kontajner sme naplnili zeleným odpadom. Na pomoc prišli dokonca aj traja naši bývalí žiaci.
Neskôr starších žiakov čakali tvorivé dielne, kde pod vedením učiteľov tvorili rôzne predmety z odpadového materiálu. Mladší žiaci vytvárali v našej eko-triede kvetinovú dekoráciu.
19.4. sme sa zapojili aj do sútaže „Selfie v zelenej farbe“. Vyhlasovateľom súťaže je KOSIT, a.s. Hlavným cieľom súťaže bolo zapojiť čo najviac škôl, tried i jednotlivcov do osláv svetového Dňa Zeme. Úlohou žiakov bolo prísť do školy v zelenom oblečení alebo so zelenými doplnkami – symbolmi záujmu o ochranu prírody. Selfie fotografie triednych kolektívov sú zverejnené na facebooku –

bojujeme o čo najviac zdieľaní… tak pomôžte!!!

21.4. bolo na Rovníkovej „Zvieratkovo“. V tento deň si každý mohol priniesť a odprezentovať svoje zvieratko. A tak sa z našej školy stalo aspoň na krátku dobu kráľovstvo zvieratiek. Mali sme rôzne rasy psíkov, hada, papagáje, korytnačky, rybičky, gekona a zajaca. Deti sa naučili, ako sa o ne treba starať, mohli si ich pohladkať, so psíkmi ísť na prechádzku. Domov odchádzali plní nových zážitkov a radostných úsmevov.

Oravcová