Recitujem, recituješ, recitujú!!!

Áno, je to tak – s recitujúcimi žiakmi sa u nás „pretrhlo vrece“.
Tejto jari sme dali školskému kolu Hviezdoslavovho Kubína celkom nový imidž a dramaturgiu. Podujatie sa konalo 21. 3. na Svetový deň poézie pod názvom „Básničkovo“. Vtipne a pútavo sme ho spropagovali vo vestibule školy. Samotný prednes sa niesol v komornom duchu s cieľom stráviť milé chvíle s básničkou. Všetky tieto novinky boli žiakmi aj učiteľmi dobre prijaté.
Naše recitátorské snaženie pokračovalo 6. 4. v priestoroch knižnice Nezábudka na Terase, kde Špeciálna základná škola Inžinierska každoročne usporadúva mestské kolo recitačnej súťaže „Hviezdoslavov Kubín“. Reprezentovali nás šiesti žiaci. Získali sme štyri umiestnenia – Zdenka Čonková a Daniel Balog sa umiestnili na druhom mieste vo svojich kategóriách, Saška Oračková a Dávid Horváth vybojovali prvé miesta.
Naši „zlatí“ sa zúčastnili aj krajského kola v prednese poézie a prózy, ktoré sa pod názvom „Gaňova Tarnava“ konalo 13. 4. v Spišskej Novej Vsi. A bol to úspech, pretože Saška Oračková vyhrala v prednese poézie prvé miesto a postúpila do celoštátneho kola a Dávid Horváth bol v prednese prózy druhý.
Takže teraz „dolaďujeme formu“ pred celoslovenskou prehliadkou, ktorá sa koná v máji opäť v Spišskej Novej Vsi.

Všetci držme Saške palce!

Lešková