Keď raz budem otcom, mamou – VMR v ŠKD

Láskyplná a fungujúca rodina je základom našej spoločnosti. Po takej rodine túžia aj naše deti. Dnešné popoludnie sme strávili spoločne pri pestrých aktivitách. Rozprávali sme sa o členoch rodiny, funkcii rodiny (výchovná, reprodukčná, citová, materiálna). Prečítali sme si časť z knihy Danka a Janka, kde sa opisuje rodina. Rozprávali sme sa o vlastnostiach, ktoré sú dôležité pre šťastnú rodinu.
Žiaci si zasúťažili v kvíze o rodine, kde preukázali svoje vedomosti. Na záver sa spoločne zahrali na starostlivých rodičov v modelových situáciách – prebaľovanie bábätka, návšteva lekára. Prežili sme krásne a poučné popoludnie.

Tomičová