Štumpáci – Vyčisťme si sídlisko

Cieľom aprílových aktivít našej školy je vzbudiť u detí záujem o životné prostredie a svojim aktívnym prístupom urobiť niečo pre svoje okolie, sídlisko, našu planétu Zem.
Štumpáci sú trinásti žiaci II. stupňa našej školy, ktorí sú zapojení do projektu „Strom života“. V sobotu, 9. apríla 2016 prispeli svojou prácou k čiastočnému vyčisteniu sídliska. Brigádu – „Vyčisťme si sídlisko“ organizovala MČ Nad jazerom. Už v minulom školskom roku Štupmáci vyzbierali odpad v neďalekom lese medzi MČ Vyšné Opátske a MČ Krásna nad Hornádom. Každoročne spolu so svojimi spolužiakmi vyzbierajú niekoľko vriec odpadu pri vodnom toku rieky Hornád.
Štumpáci sú vzorom pre ostatných žiakov a preto si zaslúžia veľkú pochvalu pre ich pracovitosť.

Koniarová