Krajská súťaž v ľudovom speve – Spievanky

28. apríla 2016 traja žiaci reprezentovali našu školu v krajskej súťaži v ľudovom speve žiakov špeciálnych základných škôl. V silnej konkurencii 14 škôl obstáli naši na výbornú.
1. miesto v prvej kategórii získala Saška Oračková (4. r.) a 2. miesto v tretej kategórii získala Simonka Horváthová (7.A). Domov sme sa vrátili šťastní s krásnymi vecnými odmenami.

Bubelínyová Pokračovať v čítaní

Eko hry v ŠKD

Aj v školskom klube sme si 21. apríla pripomenuli Deň Zeme. A viete ako? Najprv sme si niečo porozprávali o prírode a o tom, ako ju chrániť. Potom sme vyťahovali so zatvorenými očami rôzne predmety a hovorili, či je to živá alebo neživá príroda a kde to patrí. Zahrali sme sa na vtáčiky, ktoré musia v hniezde nakŕmiť svoje mláďatá a na záver sme súťažili, ktoré družstvo najskôr nájde poskrývané vrchnáčiky na školskom dvore. Zabavili sme sa, zasúťažili, ale hlavne si pripomenuli, že príroda je pre každého a všetci ju máme chrániť. Pokračovať v čítaní

Deň Zeme

22. apríla si už tradične všetci pripomíname Deň Zeme. My sme sa tento rok rozhodli, že sa tomuto sviatku budeme venovať celý týždeň, pretože si to naša Zem zaslúži. Je to ekologicky motivovaný sviatok, kedy sa snažíme v oveľa väčšej miere poukazovať na ničenie a znečisťovanie životného prostredia a možnosti jeho ochrany.
19.4. boli pre našich žiakov pripravené rôzne aktivity. Upratovali sme areál našej školy ale aj jej okolie a tiež brehy rieky Hornád. Opäť sme nazbierali obrovské množstvo odpadkov, ktoré sme sa zároveň snažili roztriediť, veľkokapacitný kontajner sme naplnili zeleným odpadom. Na pomoc prišli dokonca aj traja naši bývalí žiaci.
Neskôr starších žiakov čakali tvorivé dielne, kde pod vedením učiteľov tvorili rôzne predmety z odpadového materiálu. Mladší žiaci vytvárali v našej eko-triede kvetinovú dekoráciu.
19.4. sme sa zapojili aj do sútaže „Selfie v zelenej farbe“. Vyhlasovateľom súťaže je KOSIT, a.s. Hlavným cieľom súťaže bolo zapojiť čo najviac škôl, tried i jednotlivcov do osláv svetového Dňa Zeme. Úlohou žiakov bolo prísť do školy v zelenom oblečení alebo so zelenými doplnkami – symbolmi záujmu o ochranu prírody. Selfie fotografie triednych kolektívov sú zverejnené na facebooku –

bojujeme o čo najviac zdieľaní… tak pomôžte!!!

21.4. bolo na Rovníkovej „Zvieratkovo“. V tento deň si každý mohol priniesť a odprezentovať svoje zvieratko. A tak sa z našej školy stalo aspoň na krátku dobu kráľovstvo zvieratiek. Mali sme rôzne rasy psíkov, hada, papagáje, korytnačky, rybičky, gekona a zajaca. Deti sa naučili, ako sa o ne treba starať, mohli si ich pohladkať, so psíkmi ísť na prechádzku. Domov odchádzali plní nových zážitkov a radostných úsmevov. Pokračovať v čítaní

RYTMUS sídliskový sen – stretnutie s Rytmusom

V pondelok 18. apríla 2016 sa 12 žiakov II. stupňa zúčastnilo filmového predstavenia „RYTMUS sídliskový sen“ v kine Cinemax v Košiciach. Životný príbeh rapera Patrika Vrbovského, známeho pod umeleckým menom Rytmus, odhalil jeho najcitlivejšie miesta v jeho doterajšom živote – rodinné vzťahy, životné omyly, hľadanie biologického otca, ale najmä jeho pravú tvár. V Rytmusovom životnom príbehu si mnohí nájdu ten svoj príbeh. Film RYTMUS sídliskový sen nie je len o drahých autách, retiazkach, hodinkách, ale o niečom inom. Odkaz od Patrika pre všetkých mladých ľudí je: „Choďte za svojim cieľom, vzdelávajte sa, bojujte, nevzdávajte sa, plňte si svoje sny a hlavne nezabúdajte odpúšťať, pretože len tak sa v živote posuniete ďalej.“. Pokračovať v čítaní

Talent show – MČ Nad jazerom

Dňa 15. 4. 2016 sa v KS Jazero uskutočnila Talent Show, do ktorej sa zapojili aj deti našej školy. Nebáli sa konkurencie, ukázali svoj talent a popasovali sa so svojimi rovesníkmi. V kategórii literárno-dramatické umenie vystúpili Saša Oračková (4. r.) a Dávid Horváth (6.A), ktorý obsadil krásne 3. miesto. Vo výtvarnej súťaži získala Viktória Balogová (6.A) krásne 2. miesto. V speve súťažili Františka Balogová (8.A) a Simona Horváthová (7.A).
Za výkony a odvahu všetkým gratulujeme! Pokračovať v čítaní

Recitujem, recituješ, recitujú!!!

Áno, je to tak – s recitujúcimi žiakmi sa u nás „pretrhlo vrece“.
Tejto jari sme dali školskému kolu Hviezdoslavovho Kubína celkom nový imidž a dramaturgiu. Podujatie sa konalo 21. 3. na Svetový deň poézie pod názvom „Básničkovo“. Vtipne a pútavo sme ho spropagovali vo vestibule školy. Samotný prednes sa niesol v komornom duchu s cieľom stráviť milé chvíle s básničkou. Všetky tieto novinky boli žiakmi aj učiteľmi dobre prijaté.
Naše recitátorské snaženie pokračovalo 6. 4. v priestoroch knižnice Nezábudka na Terase, kde Špeciálna základná škola Inžinierska každoročne usporadúva mestské kolo recitačnej súťaže „Hviezdoslavov Kubín“. Reprezentovali nás šiesti žiaci. Získali sme štyri umiestnenia – Zdenka Čonková a Daniel Balog sa umiestnili na druhom mieste vo svojich kategóriách, Saška Oračková a Dávid Horváth vybojovali prvé miesta.
Naši „zlatí“ sa zúčastnili aj krajského kola v prednese poézie a prózy, ktoré sa pod názvom „Gaňova Tarnava“ konalo 13. 4. v Spišskej Novej Vsi. A bol to úspech, pretože Saška Oračková vyhrala v prednese poézie prvé miesto a postúpila do celoštátneho kola a Dávid Horváth bol v prednese prózy druhý.
Takže teraz „dolaďujeme formu“ pred celoslovenskou prehliadkou, ktorá sa koná v máji opäť v Spišskej Novej Vsi. Pokračovať v čítaní

Keď raz budem otcom, mamou – VMR v ŠKD

Láskyplná a fungujúca rodina je základom našej spoločnosti. Po takej rodine túžia aj naše deti. Dnešné popoludnie sme strávili spoločne pri pestrých aktivitách. Rozprávali sme sa o členoch rodiny, funkcii rodiny (výchovná, reprodukčná, citová, materiálna). Prečítali sme si časť z knihy Danka a Janka, kde sa opisuje rodina. Rozprávali sme sa o vlastnostiach, ktoré sú dôležité pre šťastnú rodinu.
Žiaci si zasúťažili v kvíze o rodine, kde preukázali svoje vedomosti. Na záver sa spoločne zahrali na starostlivých rodičov v modelových situáciách – prebaľovanie bábätka, návšteva lekára. Prežili sme krásne a poučné popoludnie. Pokračovať v čítaní

Štumpáci – Vyčisťme si sídlisko

Cieľom aprílových aktivít našej školy je vzbudiť u detí záujem o životné prostredie a svojim aktívnym prístupom urobiť niečo pre svoje okolie, sídlisko, našu planétu Zem.
Štumpáci sú trinásti žiaci II. stupňa našej školy, ktorí sú zapojení do projektu „Strom života“. V sobotu, 9. apríla 2016 prispeli svojou prácou k čiastočnému vyčisteniu sídliska. Brigádu – „Vyčisťme si sídlisko“ organizovala MČ Nad jazerom. Už v minulom školskom roku Štupmáci vyzbierali odpad v neďalekom lese medzi MČ Vyšné Opátske a MČ Krásna nad Hornádom. Každoročne spolu so svojimi spolužiakmi vyzbierajú niekoľko vriec odpadu pri vodnom toku rieky Hornád.
Štumpáci sú vzorom pre ostatných žiakov a preto si zaslúžia veľkú pochvalu pre ich pracovitosť. Pokračovať v čítaní