Komu sa nelení, tomu sa zelení

… o tom sme sa mohli presvedčiť 29. januára 2016, kedy sa žiaci II. stupňa rozdelili do 2 skupín. Prvú skupinu tvorili 5. a 6. ročníky a druhá 7., 8. a 9. ročníky. Svoje vedomosti, zručnosti a šikovnosť si merali v kvíze pri riešení jednotlivých úloh z daných vyučovacích predmetov. Najúspešnejší boli žiaci 6.A a 8.A triedy.

Koniarová