Spoznávajme iných

Polrok ubehol ako voda a prišiel deň odovzdávania vysvedčení. Dlhoročnou tradíciou na našej škole je, že v ten deň sa neučíme, ale „cestujeme“ po krajinách EÚ. Zábavno-súťažnou formou spoznávame život ľudí v týchto krajinách, ich mestá, prírodu, zaujímavosti. Skrátka: „Čím sú známe, čo nám dali.“ Toho roku, 29. januára sme navštívili Holandsko – predsedajúcu krajinu EÚ a Belgicko. A ako to dopadlo? Pozrite si fotky.

Valentová-Petkovová